Các mẫu đơn

Các mẫu đơn cần tải xuống để đọc, in và điền sau.

Xin vui lòng chọn mẫu đơn cần điền, click vào ô đúng tên của đơn để tải xuống, in ra, xem kỹ rồi điền vào chỗ trống. Sau khi điền xong, kiểm lại thật kỹ, ký tên (và thị thực chữ ký, nếu cần) trước khi tới bưu điện gửi đến địa chỉ theo hướng dẫn trong đơn.