Marianne 
Thu Hương,
Monterey, 

California

LỜI CHỨNG TỪ QUÝ THÍNH GIẢ CỦA ĐÀI RADIO "HÀNH TRÌNH ĐỨC TIN"

"Xin cảm ơn cô Mỹ Linh rất Nhiều! Chương trình được soạn thảo rất công phu, cảm động và ý nghĩa. Cầu chúc cho chương trình "Hành Trình Đức Tin" được tiếp tục mỗi ngày thêm nhiều thành công tốt đẹp! Hy vọng được gặp lại chương trình "Hành Trình Đức Tin."

Bài  đầu

Điện thoại văn phòng:
+1 (714) 229 0036

email:
lienlac@hanhtrinhductin.com

vài hàng gửi hTĐT